Eczane Açmak İçin Eczacı Odası Tarafından İstenen Belgeler

  •  
  • ECZANE AÇMAK İSTEDİĞİNE DAİR DİLEKÇE (Daha önce bağlı olduğu oda var ise dilekçede belirtilmelidir)
  • BÖLGE TEMSİLCİSİ RAPORU ASLI (“Muvazaa yoktur” ifadesi dilekçede belirtilmelidir. )
  • 3 ADET RÖLEVE PLANI (Krokilerde eczanenin adı ve adresi, konumunu açık gösteren vaziyet planı olmalıdır.) –( Mimar ve Sağlık Müdürlüğü’ne onaylatılıp ondan sonra odamıza getirilecektir.)
  • DEMİRBAŞ FATURALARININ FOTOKOPİSİ
  • ELEKTRİK – SU MÜRACAAT MAKBUZLARININ FOTOKOPİSİ (Ortak kullanım hakkında ise apartman yöneticisinden ortak kullanım olduğuna dair yazı)
  • KİRA KONTRATI FOTOKOPİSİ
  • ECZANE OLACAK YERİN TAPU FOTOKOPİSİ
  • İSKAN BELGESİ FOTOKOPİSİ
  •  

BURDUR ECZACI ODASI

BURDUR ECZACI ODASI