Eczane Açmak İçin Sağlık Müdürlüğü Tarafından İstenen Belgeler

 •  
 • MATBU FORM (Eksiksiz yazı ile doldurulmuş ve Nüfus Hüviyet Cüzdanı kısmı, Eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili Nüfus Müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır.)
 • DİPLOMANIN ÖN VE ARKA YÜZÜ NOTER TASDİKLİ SURETİ ( Diploma Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli olmalıdır.)
 • EL YAZISI İLE YAZILMIŞ, TARİH VE İMZA BULUNAN ÖZGEÇMİŞ
 • EN SON ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN AYRILIŞ BELGESİ (Tasdikli olmalı ve yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.)
 • GÖZ RAPORU ( Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı’ndan tasdiklenmiş olmalıdır.
 • RESMİ BİR SAĞLIK KURUMUNDAN ALINMIŞ YETKİLİ TARAFINDAN TASDİKLİ SAĞLIK RAPORU ( Raporda “ Fiziksel ve Ruhsal Açıdan Eczacılık Yapmasında Sakınca Yoktur.” İbaresi mutlaka bulunmalıdır.)
 • SAVCILIK BELGESİ ( Belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararlarının karar fotokopileri de eklenmelidir.
 • İKAMETGAH SENEDİ ( Yetkilice tasdikli olmalıdır.)
 • 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF ( Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır.) -(4x6 cm. boyutlarında)
 • BÖLGE ECZACI ODASI BAŞKANLIĞINDAN ODA KAYIT VE UYGUNLUK BELGESİ / MUVAZAA DEĞERLENDİRME RAPORU (13.10.1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 5 maddesinin “h” bendi doğrultusunda.)
 • 3 ADET KROKİ (Krokilerde eczanenin adı ve adresi, konumunu açık gösteren vaziyet planı olmalıdır.) - (13.10.1992 tarih ve  21374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 5 maddesinin “g” bendi doğrultusunda tasdiki.)
 • HARÇ MAKBUZU ASLI
 •  

BURDUR ECZACI ODASI

BURDUR ECZACI ODASI