Eczane Nakilleri İçin Eczacı Odası Tarafından İstenen Belgeler

  • ECZANE AÇMAK İSTEDİĞİNE DAİR DİLEKÇE (Daha önce bağlı olduğu oda var ise dilekçede belirtilmelidir)
  • BÖLGE TEMSİLCİSİ RAPORU ASLI (“Muvazaa yoktur” ifadesi dilekçede belirtilmelidir. )
  • 3 ADET RÖLEVE PLANI (Krokilerde eczanenin adı ve adresi, konumunu açık gösteren vaziyet planı olmalıdır.) –( Mimar ve Sağlık Müdürlüğü’ne onaylatılıp ondan sonra odamıza getirilecektir.)
  •   DEMİRBAŞ FATURALARININ FOTOKOPİSİ

BURDUR ECZACI ODASI

BURDUR ECZACI ODASI