Eczane Nakilleri İçin Sağlık Müdürlüğü Tarafından İstenen Belgeler

  • Oda Kaydı
  • Eczane Nakil Dilekçesi
  • Hükümet Tabipliği Raporu Fotokopisi
  • Bolge Temsilcisi Raporu Aslı
  • İl Sağlık Müdürlüğü'nden Tastikli 5 Adet Röleve Planı
  • Elektrik-Su Müraacat Makbuzlarının Fotokopisi
  • Kira Kontratı Fotokopisi
  • Eczane Olacak Yerin Tapu ya da İskan Fotokopisi ( İskanı Yoksa Muhtarlıktan Bina Olduğuna Dair Yazı )

BURDUR ECZACI ODASI

BURDUR ECZACI ODASI