Eczane Devrinde Sağlık Müdürlüğü Tarafından İstenen Belgeler

 •  
 • Oda Kaydı
 • Devir Dilekçesi
 • Hükümet Tabipliği Raporu Fotokopisi
 • Bolge Temsilcisi Raporu Aslı
 • İl Sağlık Müdürlüğü'nden Tastikli 5 Adet Röleve Planı
 • Elektrik-Su Müraacat Makbuzlarının Fotokopisi
 • Kira Kontratı Fotokopisi
 • Eczane Olacak Yerin Tapu ya da İskan Fotokopisi ( İskanı Yoksa Muhtarlıktan Bina Olduğuna Dair Yazı )
 • Devir Senedi ( Devir Sözleşmesinden Odaya
 •  

BURDUR ECZACI ODASI

BURDUR ECZACI ODASI