Odaya Kayıt İçin Odamızdan İstenen Belgeler

  •  
  • ÜYE OLMAK İSTEDİĞİNE DAİR DİLEKÇE (Daha önce bağlı olduğu oda var ise dilekçede belirtilmelidir)
  • DİPLOMANIN ÖN VE ARKA YÜZÜ NOTER TASDİKLİ SURETİ ( Diploma Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli olmalıdır.)
  • NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
  • İKAMETGAH İLMUHABERİ ( Yetkilice tasdikli olmalıdır.)
  • 4 ADET FOTOĞRAF
  •  

BURDUR ECZACI ODASI

BURDUR ECZACI ODASI