Eczane Mesul Müdür Tayinlerinde Sağlık Müdürlüğü Tarafından İstenen Belgeler

 •  
 • MATBU FORM (Eksiksiz yazı ile doldurulmuş ve Nüfus Hüviyet Cüzdanı kısmı, Eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili Nüfus Müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır.) 
 • DİPLOMANIN ÖN VE ARKA YÜZÜ NOTER TASDİKLİ SURETİ ( Diploma Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli olmalıdır.)
 • EL YAZISI İLE YAZILMIŞ, TARİH VE İMZA BULUNAN ÖZGEÇMİŞ (Eczacı daha önce başka bir yerde resmi görevden ayrılmış veya mesul müdürlük yapmış ise o ilin sağlık müdürlüğünden alınmış yeni tarihli yazı)
 • EN SON ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN AYRILIŞ BELGESİ (Tasdikli olmalı ve yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.)
 • GÖZ RAPORU ( Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı’ndan tasdiklenmiş olmalıdır.
 • RESMİ BİR SAĞLIK KURUMUNDAN ALINMIŞ YETKİLİ TARAFINDAN TASDİKLİ SAĞLIK RAPORU ( Raporda “ Fiziksel ve Ruhsal Açıdan Eczacılık Yapmasında Sakınca Yoktur.” İbaresi mutlaka bulunmalıdır.)
 • SAVCILIK BELGESİ ( Belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararlarının karar fotokopileri de eklenmelidir.
 • İKAMETGAH SENEDİ ( Yetkilice tasdikli olmalıdır.)
 • 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF ( Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır.) -(4x6 cm. boyutlarında)
 • BÖLGE ECZACI ODASI BAŞKANLIĞINDAN ALINAN KAYIT BELGESİ
 • MESUL MÜDÜR ATANMASINI GÖSTERİR GEREKÇE
 • MESUL MÜDÜR EMEKLİ İSE EMEKLİ TANITIM KARTININ ÖN VE ARKA YÜZLÜ FOTOKOPİSİ
 • MESUL MÜDÜR DEĞİŞİKLİĞİ HALİNDE İSE ESKİ MESUL MÜDÜRÜN MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ
 • MESUL MÜDÜR BAYAN EVLİ İSE EVLİLİK CÜZDANININ NOTER TASDİKLİ SURETİ
 • NÜFUS CÜZDANI SURETİ
 •  

BURDUR ECZACI ODASI

BURDUR ECZACI ODASI