GAZZE İÇİN BARIŞ ÇAĞRISI

GAZZE İÇİN BARIŞ ÇAĞRISI

On yıllardır baskı altında var olma mücadelesi veren Filistin, 7 Ekim’den bu yana başka bir zulümle karşı karşıyadır. İsrail hükümeti, Gazze’de hastane, okul, ibadethane ayırt etmeksizin hasta, çocuk ve masum sivillere karşı vahşice saldırılar düzenlemekte, bütün dünyanın gözleri önünde ağır bir insanlık suçu işlemektedir.

Gazze’de hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hastaları dahi acımasızca ölüme gönderen İsrail hükümeti, en ufak bir insani yardıma bile ulaşmakta güçlük çeken masum sivillere tarifi imkânsız bir zulüm yaşatmaktadır. Dozu gittikçe artan saldırılar, artık Filistinlilerin mevcudiyetine, ulusal kimliğine, toprağına ve insani kimliğine karşı bir savaş niteliği kazanmıştır.

Sağlık çalışanlarının, hastaların, çocukların ve bütün masum sivillerin yaşamını acımasızca yitirdiği bu savaş, artık bütün dünyanın utancı haline gelmiştir ve insanlık bu zulme göz yumdukça, hayatını kaybeden çocukların hikâyelerini daha çok dinleyecektir.

Gazze’de yaşanan ve yakın tarihte benzeri olmayan bu vahşetin durdurulması için uluslararası bütün kuruluşlar acilen harekete geçmek zorundadır. İlk aşamada yüzbinlerce insanın ihtiyacı olan insani yardıma güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için uluslararası hukuka uygun şekilde acil insani ateşkese ihtiyaç bulunmaktadır.

Bizler insan hayatını korumayı kendisine ilke edinmiş bir meslek grubunun temsilcileri olan eczacılar olarak masum sivilleri hedef alan, binlerce Filistinlinin yaşamını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan uluslararası hukuka ve temel insan haklarına aykırı bu saldırıları en ağır şekilde lanetliyoruz. İsrail’in giderek artan saldırgan tutumunun durdurulması ve Ortadoğu’da yeniden barışın tesis edilmesi için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere bütün uluslararası kuruluşları acilen göreve davet ediyoruz.

56 BÖLGE ECZACI ODASI VE TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ ADINA

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 44. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE DİVAN BAŞKANLIĞI

BURDUR ECZACI ODASI

BURDUR ECZACI ODASI