TAMAMLAYICI ECZANE SİGORTASI BEDEL ARTIŞ ZEYİLNAMESİ HAKKINDA

Türk Eczacıları Birliği tarafından Odamıza gönderilen 02.11.2022 tarihli ve ''Tamamlayıcı Eczane Sigortası Bedel Artış Zeyilnamesi '' konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

TEB'DEN GELEN YAZI

BURDUR ECZACI ODASI

BURDUR ECZACI ODASI