ECZACILIK ALANINI TANIMAYAN AÇIKLAMALARI KABUL ETMİYORUZ!

ECZACILIK ALANINI TANIMAYAN AÇIKLAMALARI KABUL ETMİYORUZ!

Basına ve kamuoyuna,

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, katıldığı bir televizyon programında yeni açılan eczacılık fakültesine dair açıklamalarda bulunmuş; amaçlarının her yere eczane açan eczacılar yetiştirmek olmadığını, bitkisel ilaç üretimine odaklanan, bitkisel ilaç Ar-Ge çalışmalarına katkı sağlayacak eczacılar yetiştirmek olduğunu ifade etmiştir.

Her geçen gün açılan eczacılık fakültelerine alışmayacağız, bu durumu kanıksamayacağız, sesimizi son gücümüze dek çıkaracağız. Öte yandan mesleğin gerçeklerine yabancı, alanı tanımayan, sorunu çözmekten uzak açıklamaları da reddetmeye devam edeceğiz.

Her şeyden önce tüm eczacılık fakülteleri zaten ilaç üreten eczacılar yetiştirmektedir, eczacılık tek yönlü bir alan değildir. Bu tarz söylemler ise eczacılık eğitimini sınırlandırma çabası taşımakla birlikte yanlış algı oluşturmaktadır. Öte yandan bu tarz uzmanlıklar, lisans ile değil lisansüstü eğitimde edinilmektedir. Yapılan yanlışın başka bir yanlış ile savunulması ise anlaşılır değildir. Altyapısı hazır olmayan, akademik kadrosu eksik bir eczacılık fakültesinden nasıl AR-GE çalışmalarına yönelik profesyoneller mezun edileceğinin cevabını da Sayın Rektör’den beklediğimizi de ifade etmek isteriz.

Sorumluluk ve mevki sahibi insanları, kamuoyunu doğru bilgilendirmeye davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

BURDUR ECZACI ODASI

BURDUR ECZACI ODASI