2019 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

SEVGİLİ MESLEKTAŞLARIM

6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun 8. maddesi gereğiBurdur Eczacı Odası Seçimli Olağan Genel Kurulu belirtilen takvim dahilinde aşağıdaki gündemle gerçekleşecektir.

Meslektaşlarımızın Genel Kurula katılımını önemle rica ederim.

Ecz. Şükrü ŞENER

Burdur Eczacı Odası Başkanı

SEÇİM TAKVİMİ

ÇOĞUNLUKLU GENEL KURUL

Tarih : 27 Eylül 2019 Cuma

Saat : 14.00

Yer : Burdur Eczacı Odası Toplantı Salonu

ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURUL

Tarih : 28 Eylül 2019 Cumartesi

Saat : 14.00

Yer :Burdur Eczacı Odası Toplantı Salonu

SEÇİM

Tarih : 29 Eylül 2019 Pazar

Saat : 09.00 - 17.00

Yer : Burdur Eczacı Odası

GÜNDEM

1- Yoklama ve Açılış
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3- Kura ile Üç Kişilik Tasnif Kurulunun Belirlenmesi
4- Kongre Başşkanlık Divanı'nın Seçimi (Gizli oy açık tasnif)
5- Yönetim Kurulu Çalışma ve Hesap Raporlarının Genel Kurul'a Sunulması

6-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması

7- Çalışma ve Hesap Raporları ile Denetleme Kurulu Raporlarının Görüşülmesi
8- Yönetim Kurulu Hesap ve Çalışma Raprları ve Denetleme Kurulu Raporunun ayrı ayrı ibrası
9- 2019-2020 Yılı Tahmini Bütçenin sunulması ve onayı
10- Dilek ve Temenniler

11-Seçime Katılacak Adayların Belirlenmesi

12-Kapanış

13-SEÇİMLER ( 29 Eylül 2019 Pazar günü 09:00 - 17:00 )

NOT : 6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu'nun 8.Maddesi gereği ;oda umumi heyetinin her nevi toplantılarına oda üyelerinin katılımları ve seçimli toplantılarda oy kullanmaları zorunludur.Geçerli bir mazereti olmaksızın umumi heyet toplantılarına katılmayanlar ve seçimli toplantılarda oy kullanmayanlar yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar.

BURDUR ECZACI ODASI

BURDUR ECZACI ODASI