Türk Eczacıları Birliği Lisansüstü Karşılıklı Burs Yönergesi Hakkında

Ülkemizin belirli alanlardaki eczacı insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere, Eczacılık Fakültesi mezunlarının yurt dışında burslu olarak lisansüstü eğitim almalarını desteklemek üzere hazırlanan Türk Eczacıları Birliği Lisansüstü Karşılıklı Burs Yönergesi, yazımız ekinde gönderilmekte olup; başvuruların hangi tarihte ve ne şekilde alınacağı hakkında detaylı bilgi ayrıca duyurulacaktır. Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman Üney
Genel Sekreter

Türk Eczacıları Birliği Lisansüstü Karşılıklı Burs Yönergesi

BURDUR ECZACI ODASI

BURDUR ECZACI ODASI