LOKMAN ECZA DEPOSUNUN STOK ZARAR FATURALARINI KABUL ETMESİ HAKKINDA

Lokman Ecza Deposu 5 Kasım 2011 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği ve 10 kasım 2011 tarihli fiyat kararnamesi değişikliğine ilişkin,fiyat düşüşleri ve kurum iskontolarından kaynaklanan eczane stok zararlarının ödeme çalışmalarına başlamış bulunmaktadırlar.LokmanEcza Deposunun göstermiş olduğuyaklaşımdan dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

BURDUR ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU

BURDUR ECZACI ODASI

BURDUR ECZACI ODASI