TEMMUZ 2012 DÖNEMİ SGK REÇETELERİ FATURA İŞLEMLERİ HAKKINDA

TEMMUZ 2012 DÖNEMİNE AİT SGK FATURA KOLİLERİ ODAMIZA11 AĞUSTOS CUMARTESİ SAAT 12:00 A KADAR TESLİM EDİLECEKTİR.


01.07.2012 tarihinden itibaren geçerli olan SGK ek protokolün 3. maddesine göre;

E-reçetelere ait herhangi bir reçete çıktısı fatura ekine konmayacaktır. (Şeker ölçüm çubukları, iğne ucu ve karekodu bulunmayan ilaçları ihtiva eden e-reçete çıktıları hariç) sadece icmal listesi faturaya ilave edilecektir. Protokolün 3.7 maddesi gereği karşılanan reçetelerden e-reçete olanları için ise, fatura ekinde bu reçetelere ilişkin bölge eczacı odasınca onaylanmış icmal listesinin bulunması yeterlidir.

Yukarıdaki maddeye göre e-reçete olarak karşılanan kırmızı, yeşil reçeteler ve ilaç izleme formlarının (e-reçetede belirtilmesi kaydıyla) kuruma gönderilmeyecektir.

SGK FATURA PAKETLEME İŞLEMLERİ:

Elektronik reçete uygulamasının başlamasından dolayı elektronik olarak düzenlenmiş reçeteler kuruma teslim edilmeyeceğinden, teslim edilen reçete miktarında azalma olacaktır. A-B gruplarına ait reçeteler uygun reçete kolisine konulacak ve sıra numarası verme işlemi (sadece elektronik olarak düzenlenmemiş manuel reçeteler için) eskiden olduğu gibi devam edecektir.

1. A-GRUBU REÇETELERİ TEK BİR KOLİYE KONULARAK TEK EVRAK KAYIT NUMARASI İLE TESLİM EDİLECEKTİR.

B-GRUBU REÇETELERİ TEK BİR KOLİYE KONULARAK TEK EVRAK KAYIT NUMARASI İLE TESLİM EDİLECEKTİR.

C-GRUBU REÇETELERİ HAVALI ZARFA KONULARAK TEK EVRAK KAYIT NUMARASI İLE TESLİM EDİLECEKTİR. ZARFIN HER İKİ TARAFINADA "C-GRUBU" DİYE YAZILACAKTIR. REÇETE SAYISININ FAZLA OLMASI DURUMUNDA, REÇETELER UYGUN REÇETE KOLİSİNE KONULARAK TESLİM EDİLECEKTİR.(BOŞLUK OLAN KOLİLER ODAMIZ TARAFINDANTESLİM ALINMAYACAKTIR.)

(A ve B Grubu reçetelerde olduğu gibi dilekçe, fatura fotokopisi ve borcu yoktur evrakları koli veya zarf üzerine eklenecektir.)

2. FATURA VE DÖKÜM LİSTELERİ ÜÇER NÜSHA ( 3. NÜSHADAKİ FATURA ECZACI TARAFINDAN ASLI GİBİDİR YAPILARAK DÜZENLENEBİLİR.) OLACAK ŞEKİLDE HAZIRLANACAKTIR.

3. FATURA BAŞLIĞI “T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA İL MÜDÜRLÜĞÜ“ ŞEKLİNDE OLACAKTIR.

4. faturaların üzerinDE BULUNAN Vergi Dairesi ve Vergi Numarası bölümleri aşağıdaki bilgiler ile doldurmaSI gerekmektedir.

Vergi Dairesi: Başkent Vergi Dairesi
Vergi No: 7750409379

KOLİ TESLİMİ ESNASINDA EVRAK KAYITA VERİLECEK DİLEKÇE VE EKLERİ:

1. Dilekçe örneği ektedir. (Dilekçeler, eczane kaşesi okunaklı basılmış ve ıslak imzalı olacaktır.)


2.
Fatura fotokopisi (Aslı gibidir onaylı, ıslak imza ve kaşeli olacaktır.)

3. Döküm listesinin son sayfası ( özet bilgi - eczane kaşesi okunaklı

basılmış ve ıslak imzalı olacaktır.)
4. SSK e-borcu yoktur.

5. Bağ-Kur “ Borcu Yoktur “ yazıları eklenecektir.

EK : SGK DİLEKÇE ÖRNEĞİ

SGK DİLEKÇE ÖRNEĞİ

BURDUR ECZACI ODASI

BURDUR ECZACI ODASI