E-REÇETE HAKKINDA

E- REÇETE KARŞILARKEN …

E-RECETE UYGULAMASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU…

Değerli meslektaşımız,

TEB ile SGK arasında e-reçete uygulamasının başladığı 01.07.2012 tarihinden geçerli olmak üzere ,e.reçete uygulamalarını içeren bir ek protokol imzalanmıştır.
Bu protokol revizyonuna sonrasında ;
1-Hasta ya da hasta yakını takip no su veya e-reçete no su ile eczaneye başvurduğunda hastadan ıslak imzalı kağıt reçete istenmeyecek, E-reçete işlemleri TC no su ve takip no veya e-reçete no su ile yapılacaktır.

2-E-reçetelerde hastanın veya ilacı teslim alan kişinin ilacı aldığına dair imza atması olanaklı olmadığı için, reçete kaydedilirken ilacı alan kişinin TC’si kesinlikle doğru olarak medula sistemine girilmelidir.İlacı alan kişinin TC’sinin sisteme işlenmesi meslektaşlarımızı tüm sorumluluktan kurtaracaktır.

3-E-reçete sisteme işlenirken eczanede sadece ;
a-ilaçları alanın tc kimlik no su kaydı,
b-ilacın kutu adeti,kullanım dozu ve periyodu düzenlemesi,
c-eşdeğer ilaç seçimi,
d-özel teşhis eklenmesi(anemi,pnömoni vs gibi) ,
e-özel durum eklenmesi (varsa),
f-kare kodlu ilaç var kutucuğu,
g-rapor seçimi,
h-tedavi şeması giriş işlemleri yapılabilecektir.

4-SUT ve eklerinde bazı ilaçların kullanımı için düzenlenen ek belgelerin e-reçetede yazılı olarak belirtilmiş olması yeterlidir. Kırmızı, yeşil, mor ve turuncu reçeteler, endikasyon dışı kullanım belgesi, ilaç izleme güvenlik formunun sadece e-reçetede belirtilmesi yeterlidir.
Ancak ,Sağlık Bakanlığı mevzuatına göre e-reçete olsa bile, eczacı sadece sağlık müdürlüğüne teslim edebilmek için bu belgeleri istemek zorundadır.

5-E-reçete kayıt işlemi yaptıktan sonra eczanelerce herhangi bir çıktı alınmayacaktır. Ancak ,sadece şeker ölçüm çubukları, iğne ucu ve kare kodu bulunmayan ilaçların (soğuk zincir ilaçları ve serumlar) bulunduğu e-reçeteler için çıktı alınacak , kupür ve barkotlar bu çıktıya yapıştırılarak kuruma teslim edilecektir.Ayrıca ,eski tip raporların fotokopileri de aynı şekilde e-reçete çıktısına eklenerektir.

6- Kuruma teslim edilmiş e-reçetedeki doz, periyot ve yazılım sisteminden kaynaklı hatalar için , bu reçeteler kurum tarafından 01.09.2012 tarihine kadar gerekli düzeltmeler yapılamak üzere eczaneye iade edilecektir.

7-Elektrik kesintisi veya medula provizyon sistemi yada hekimin kullandığı sistemin çalışmadığı durumlarda manüel reçete işlemlerine devam edecektir.Hasta takip no veya e-reçete no su ile eczaneye başvurursa e-reçete işlemi yapılacak, ıslak imzalı kağıt reçete ile başvurursa manüel işlem yapılacaktır.
Aynı reçete için iki işlem birlikte yapılmayacaktır.

8-Doktor sisteme e-reçete olarak girdiği halde ,hastaya ıslak imzalı bilgisayar çıktısı kağıt reçete verebilir. Hasta bu reçete ile eczaneye başvurduğu durumda eczacı takip no/e-reçete no sunun olup olmadığını kontrol etmek zorundadır. Bu tür bir reçetede takip no veya e-reçete no su varsa bu e-reçete demektir.Bu nedenle normal kağıt reçete işlemi yapılmaz , e-reçete olarak işlem yapılmak zorundadır. Bu durumda hastanın elindeki kağıt reçetenin hiçbir işlevi bulunmamaktadır.

9-1.Temmuz.2012 tarihinden sonra hem eski tip manüel kağıt reçeteler ,hem de e-reçeteler geçerli olacaktır.
Aşağıdaki reçete grupları ve anılan hizmet sunucuları tarafından düzenlenen reçeteler, (bu tür reçeteler için e-reçete alt yapısı tamamlanıncaya kadar)

*majistral ilaç ihtiva eden reçeteler,
*TSK reçeteleri,
*işyeri hekimlerinin düzenleyeceği reçeteler,
*aile hekimlerinin mobil uygulama çerçevesinde düzenlemiş oldukları reçeteler,
*yurtdışı sigortalılarına ait reçetelerin manuel olarak düzenlenmesine devam edilecektir.

Bilgilerinize önemle sunulur.

BURDUR ECZACI ODASI

BURDUR ECZACI ODASI