Prokotole Dair

Değerli meslektaşlarım,

Bilindiği üzere 2009 yılında TEB ile SGK arasında imzalanan Protokol 31 Ocak 2012 gÜnü sona eriyordu.Tüm eczacılar adına yetkili olan TEB Merkez Heyeti Temsilcileri yaptıkları görüşmelerde 15 madde üzerinde anlaşma sağlanamadığı için görüşmeler arasında bir Başkanlar Danışma Kurulu toplantısı düzenlendi.Ve bu toplantının sonuçlarını yaptığımız toplantıda sizlerle paylaşarak olmazsa olmazlarımızı bir kez daha ortaya koyduk.

Merkez Heyeti Temsilcilerimizin Bakanlar düzeyinde yaptığı görüşmeler ve son olarak Sn. Çalışma Bakanı Faruk Çelik ile sağlanan mutabakat ile 1 Şubat 2012'den geçerli olmak üzere yeni protokol imzalanmış oldu.TÜm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Yapılan protokolün mutlaka bizleri tatmin etmeyen yanları vardır ancak mesleğimiz adına birtakım kazanımları da olduğu aşikardır.

Reçete başı alınacak olan 25 kuruşun rakamsal olarak Eczanelerimize çok büyük bir katkı sağlamadığı ancak Eczacılık mesleğinin emek harcanarak yapıldığın bir bedeli olması gerektiğinin göstergesi olduğu için önemlidir.

Ayrıca 0-600000 aralığındaki cirosu olan meslektaşlarımızın eczacı iskontolarinin %0 olarak belirlenmiş olması düşük cirolu eczanelerimize katkı sağlamaktadır.

Cezai şartlarla ilgili yapılan düzenlemelerin ise tamamen iyi niyetli Eczacıyı koruyan sehven yapılmış eylemlerin fesihten önce uyarı ve para cezalarına dönüştürülmüş olması da bizim açımızdan olumlu bir gelismedir.

Kesintilerin iadeye dönüştürülmesi eczacının itiraz hakkının içersinde oda temsilcilerinin de bulunduğu bir komisyonla değerlendirilecek olması da önemlidir.

Sıralı dağıtımın tekrar Eczacı Odaları tarafından yapılacak olması da özellikle düşük cirolu Eczanelerimize katkı sağlayacak olması yanında reçete simsarlığının önüne geçecektir.

Muvazaa ile ilgili odalara verilen yetkilerin arttırılmış olması da etik yozlaşmanın önüne geçmesi dışında eczanelerin eczacının olduğu vurgusunun yapılması açısından son derece önemlidir,zira cezai şartlarda en ağır cezanın muvazaa yapan eczacıya verilmesidir.

Değerli meslektaşlarım;

Protokol tüm yönleriyle incelendiğinde tamamen iyi niyetli düzenlenmiş aksaklıkları da yapılacak olan koordinasyon toplantılarıyla ele alınarak karşılıklı mutabakatla düzeltilebilecek olması önemlidir.

Sonuç olarak;

Yeni yapılan Protokolün yenidenbizlere hayırlı olmasını diliyor,sağlık ve mutluluklar diliyorum.

Ecz.Ali Orkun Ercengiz

BURDUR ECZACI ODASI

BURDUR ECZACI ODASI