BASIN AÇIKLAMASI

Değerli basın mensupları,

Sağlıkta dönüşüm programı serbest eczacılık alanında kronik sorunlar meydana getirmiş ve bu sorunlar çözümsüzlüğe bırakılmıştır.

Bugün gelinen nokta bir yanda eczacının istihdam sorunu diğer yanda da nüfusa uygun dağılım göstermemesi,sürekli düşen ilaç fiyatlarıyla azalan karlılık oranları ve gün içerisinde düzgün çalışmayan SGK’nın otomasyon sistemi olarak özetleyebiliriz.

Burdur’a şehir merkezi olarak baktığımızda 1685 kişiye bir eczane düşmektedir.Oysa ki standarda baktığımızda 2500 kişiye bir eczane olacak şekildedir.6197 sayılı eczacı yasasında nüfusa göre eczane açılabilmesi yönünde düzenleme talebimizi halen güncel tutuyoruz.Son onbeş yıl içinde sayısı 7 olan eczacılık fakültelerinin şuanda sayısı 19 olup önümüzdeki yıllar içinde bu sayı 23’e çıkacaktır.Her yıl yaklaşık 1200 meslektaşımızın aramıza katılıyor olması bizi sevindiriyor,ancak Türkiye’de eczacı istihdamının %92’sinin serbest eczacı olması düşündürücüdür.

Eczaneler yasa ile belirlenmiş birinci basamak sağlık kuruluşlarıdır.Eczacı yalnızca rafından ilacı alıp hastasına veren değil,kronik hastalıkları olan hastalarını tanıyan sorumlu ciddi bir sağlık danışmanıdır.

Değerli basın mensupları

Bunca sıkıntıyla birlikte son günlerde sizlerinde yakından izlediği gibi sektör yine bunalıma girmiş fatura maalesef yine eczacıya kesilmiştir.Dünyanın hiçbir yerinde kaba tabirle ona aldığını dokuza satan bir ticaret yoktur.Bugünlerde eczanelerimizde böyle bir ticareti yapmak zorunda bırakıldık.

Birazdan sizlere vereceğim örnek iki ilaç durumun ne kadar vahim olduğunun göstergesidir.Ve bu vehamet yalnızca eczacı açısından değil;hayati önem taşıyan ilaçların büyük bir bölümünün bu halde olması hastalar açısından da aynıdır.Düşünün ki diyabetli bir hasta ya da kanserli bir hasta eczanemize geldiğinde ilacı ticari düşünüp vermeyerek hastayı mağdur edecek veya ilacı verip zarar edeceksiniz.Bu durumu eczacının ne kadar daha sürdürebileceğini bizlerde kestiremiyoruz.

İlaç fiyatları ucuzluyor.Ancak halkın cebinden çıkan rakamlar giderek artıyor.2005 yılında 70 kuruşla başlayan muayene ücretleri kademeli olarak artmış ve bugün 15 liraya ulaşmıştır.Kutu başı ilaca bedel alınacak olması bu maliyeti daha da artıtacaktır.Ayrıca neredeyse her ilaca fiyat farkı çıkmaktadır.Ayaktan tedavilerde hasta sağlık giderlerinin toplam maliyetin %40’nı hasta cebinden karşılamaktadır.Sağlık hiçbir zaman ticari bir alan haline getirilmemelidir.

Bizler il,ilçe,kasaba,belde hatta köylerde hizmet vermekteyiz.Gecenin üçünde kapısı çalınıp bir emzik için eczaneye giden meslektaşlarımız var.Bu yalnızca bedel için yapılacak bir iş değildir.Eczacı 5 yıllık bir eğitimn ardından kendi sermayesiyle eczanesini açar.Yanında teknisyen çalıştırır istihdam yaratır.Düzenli vergi öder.Elbette insanca yaşamak için belli bir kazanç talebi hakkıdır.

Eczacının ve eczanelerin yaşayabilmesi için siz değerli basın mensupları aracılığıyla buradan sesleniyoruz ki;yaşatmak için yaşamak bizlerin de hakkıdır.Lütfen eczacınıza sahip çıkın onlar sizin hem sağlık danışmanınız hem de ailenizden biridir.Sağlıklı günler diliyor saygıyla sizleri selamlıyoruz.

54.Bölge Burdur Eczacı Odası

Yönetim Kurulu

BURDUR ECZACI ODASI

BURDUR ECZACI ODASI