ODAMIZ KURULDU

Değerli Meslektaşlarım;

Bilimsel eczacılığın 172. yılında 54. Bölge Burdur Eczacı Odamızı kurmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz.Oda kurulum aşamasında emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.

Sağlıkta dönüşüm ile birlikte başlayan değişim mesleğimizde de bazı köklü değişimlere neden olmuştur.2005 Yılında SSK'nın SGK'ya devriyle birlikte SSK'lı hastaların da ilaçlarınıserbest eczanelerden almasıyla birlikte bir anda büyüyen bir ilaç pazarı oluşmuştur.Artan talep beraberinde bir maliyet getirmiş ve kamu neredeyse tek alıcı olarak bazı tedbirleri almak zorunda kalmıştır.Bu tedbirleri de; gerek geri ödeme koşullarını tebliğlerle değiştirerek gerekse ilaç fiyatlarında ilaç fiyat kararnamesiyle indirime giderek almıştır ve almaya da devam etmektedir.

Biz eczacıların da yıllardır savunduğu ilaç fiyatlarının ülkemizde olması gerekenden dahafazla olduğudur ancak;istenilen düzeye getirilmeye çalışılan ilaç fiyatları adeta eczacının rafından bedelsiz kamulaştırılmıştır.Bu nedenle deeczanelerimizde ciddi kayıplar olmuştur.

İlaç sanayicilerinden bazıları bakanlık düzeyide gerçekleştirilmiş protokollerdeki imzalarının arkasında durmayarak bu zararın tamamını eczacıya mal etmeye çalışmaktadır. Eczacı örgütlü gücüyle elbette bunun üstesinden gelecektir.

Mesleki anlamda birçok sorunla karşı karşıyayız;hergünsayıları artaneczacılık fakülteleri ve mezun olan genç meslektaşlarımızın istihdamı,halen taşıyarak zarar ettiğimiz kamu kurum iskontosu artan işletme giderlerine karşın azalan cirolar ve karlılık oranları, kamudaki meslektaşlarımızın sorunları ve çok uluslu şirketler tarafından yapısı değiştirilmek istenilen eczalcılık belki de hemen aklımıza gelenlerden bir kaçı...

Eczacılık mesleği son zamanlarda daha çok ekonomisiyle ön plana çıkıyor,oysa ki mesleğimiz dünyada fitoterapinin öneminin arttığı bir dönemde saygın meslekler arasında varolan yerini iyiden iyiye perçinliyor.Sabah kuşağı tv programları bile bizlerin uzmanlık alanına girerek bitkilerden formüller vererekinsanları yanlış yönlendiriyor.

Eczacı danışman kimliğini ortaya koyarak 'vazgeçilmez' olmalıdır.Özellikle bölgemiz gibi nüfusu az olan ilişkilerin daha birebir yaşandığı yerleşim birimlerinde hasta öncelikli danışman olarak eczacısını görmektedir.Hasta yoğunluğu, yetersiz altyapı, kişi başına düşen doktor sayılarını göz önüne aldığımızda hasta birçok sorusuna yanıtı eczacısında aramaktadır.Bu nedenle bileeczacı bilgisini güncellemeli,alanındakigelişmeleri iyi takip etmelidir,zira hasta memnuniyeti meslekten aldığıkeyfi katlayacaktır.

54. BÖLGE BURDURECZACI ODASI olarak mesleğin geleceğine katkı koymak dileğiyle odamızın yeniden hayırlı olmasını diliyor saygıyla selamlıyorum.

Ecz. A.Orkun Ercengiz

BURDUR ECZACI ODASI

BURDUR ECZACI ODASI