2019 Yılı SGK İlaç ve Tıbbi Malzeme Sözleşmeleri Hakkında

2019 Yılı SGK İlaç Alım ve Tıbbi Malzeme sözleşmeleri odamıza ulaşmış olup, odamız tarafından tasnif edilmektedir.

Sözleşmeler aşağıda belirtilen günlerde üyelerimiz tarafından odamızda imzalanarak yine odamıza teslim edilecektir.

SGK İlaç Alım ve Tıbbi Malzeme sözleşmeleri için eczacılarımızın Eczane kaşesi, Adli sicil

kaydı, 2018 Yılı Satış Hasılatını Gösteren Ek-5 Formu (Maliyeden Onaylı Olacak) ve Diploma Numaraları ile odaya gelmeleri gerekmektedir.

SGK sözleşmesi yenilemek için gerekli evraklar;

1) Sözleşme yenilemek için dilekçe (EK-1)
2) Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,
3) Vergi dairesinden onaylı 2018 yılı hasılatını gösterir ek-5 bilgi formu. (EK-2)

4) Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi, (Odamız tarafından hazırlanacaktır.)
5) Adli sicil kaydı (e-devlet'ten alınabilir.)
6) Adres değişikliği olması halinde ruhsat fotokopisi

EK'LER AŞAĞIDA TARAFINIZA SUNULMUŞTUR.

MEDİKAL malzeme sözleşmesinin yenilenmesi için:

Medikal malzeme sözleşmesinin orta sayfasında yer alan Mesul Müdür başlıklı form ile Ek-6/1, Ek-6/2 ve Ek-6/3 formlarının eksiksiz doldurulması yeterli olacaktır.

SÖZLEŞME GÜNLERİ:

21.06.2019 CUMA GÜNÜ: BURDUR MERKEZ ECZANELERİ VE BUCAK ECZANELERİ (BUCAK TEMSİLCİLİK BİNASINDA)

24.06.2019 PAZARTESİ GÜNÜ; İLÇE ECZANELERİ

ODA BİNAMIZDA YAPILACAKTIR.

EK-5 Bilgi Formu

dilekce

BURDUR ECZACI ODASI

BURDUR ECZACI ODASI